Kem Aloins lô hội

Kem Aloins với chiết xuất từ lô hội (Aloe Vera) nguyên chất. Đây là loại kem đa năng muốn xài muốn bôi gì cũng đều được. Người Nhật họ để ở nhà tắm bôi tay bôi mặt vô bôi ra bôi xài rất đã, chiết xuất từ lá cây lô hội.
Hũ 185 g

380.000 VNĐ

Chia sẻ:

Kem Aloins với chiết xuất từ lô hội (Aloe Vera) nguyên chất. Đây là loại kem đa năng muốn xài muốn bôi gì cũng đều được. Người Nhật họ để ở nhà tắm bôi tay bôi mặt vô bôi ra bôi xài rất đã, chiết xuất từ lá cây lô hội.
Hũ 185 g xài khùng điên ba trợn bao giờ mới hết trời.
Chỉ #380 k